Laatste wijziging 3/10/2021, 10:12:32 AM

06-11-2020 14:15: Storing interne DNS

Er is een storing op onze interne DNS servers. We verwachten de storing spoedig op te lossen.

Update 14:35: De storing is verholpen.

14-10-2020 19:30: Storing mailservers

Het aanmelden bij de e-mailservers duurt langer dan gebruikelijk ivm een grote hoeveelheid aanmeldpogingen. We werken aan een oplossing.

Update 20:15: Resources zijn opgeschaald om het verkeer te kunnen verwerken. Er is op dit geen hinder meer.

27-09-2020 20:00: Storing reverse proxy

Op dit moment ondervinden we hinder van een storing op een van onze reverse proxies. We onderzoeken de oorzaak.

Update 28-09-2020 07:00: De storing is verholpen.

24-09-2020 19:00: Storing DNS servers

Op dit moment ondervinden we hinder van een storing op onze DNS servers. We onderzoeken het probleem.

Update 20:00: Extra resources zijn ingezet om het extra verkeer op te vangen.

22-09-2020 18:45: Storing DNS servers

Op dit moment ondervinden we hinder van een storing op onze DNS servers. We onderzoeken het probleem.

Update 19:30: De DNS servers zijn weer bereikbaar. We zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak van de storing.

Update 20:30: Om 18:40 kregen onze 3 onafhankelijke DNS servers een ongebruikelijke hoeveelheid verkeer te verwerken. Hierdoor waren de servers niet in staat om alle verzoeken tijdig af te handelen. We nemen maatregelen om dergelijk misbruik in de toekomst te voorkomen.

18-09-2020 15:45: Storing mailservers

Op dit moment ondervinden we hinder van een aanval op onze mailservers. Hierdoor kunt u korte onderbrekingen in de dienstverlening ervaren.

Update 19:00: De problemen n.a.v. de aanval zijn voorbij.

08-09-2020: Gepland onderhoud

Dinsdagavond 8 september voeren we onderhoud uit aan het netwerk op kantoor. Hierdoor is de koppeling met onze backoffice tijdelijk onderbroken. Tijdens het onderhoud is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in e-mailconfiguraties, domeinnaamregistraties en DNS. We verwachten onderbrekingen van maximaal 20 minuten tussen 17:30u en 23:30u.

Update 22:45: Het onderhoud is afgerond

24-07-2020 08:00: Storing mailservers

Op dit moment ondervinden we hinder van een aanval op onze mailservers. Hierdoor kunt u korte onderbrekingen in de dienstverlening ervaren.

Update 10:15: We hebben een deel van het verkeer kunnen blokkeren. Daarnaast is er een aanpassing gemaakt in onze infrastructuur waardoor het ophalen van e-mail geen hinder meer heeft van de aanval. We zijn bezig met het doorvoeren van optimalisaties in onze blokkade.

Update 11:00: Er is geen hinder meer van de aanval. We blijven het verkeer monitoren.

Update 26-07-2020 12:00: De aanval is gestopt. We blijven het verkeer monitoren en voeren nog steeds optimalisaties door in onze blokkades.

10-07-2020 15:00: Storing e-mail

Wegens een interne storing werden berichten aan Hotmail, Msn, Live en Outlook adressen vastgehouden. De storing is verholpen en de berichten worden nu alsnog afgeleverd. Er is geen mail verloren gegaan.

06-02-2020 13:30: Aanval op mailservers

Onze mailservers ontvangen op dit moment grote hoeveelheden login pogingen. Hierdoor kunt u problemen ondervinden bij het ophalen van uw mail. Probeer het dan later nogmaals. We zijn bezig de aanval om te leiden.

Update 14:30: Het grootste deel van het verkeer van de aanval wordt nu geblokkeerd. U zou geen problemen meer moeten ervaren bij het ophalen van uw e-mail.

23-02-2020: Inlogpogingen Wordpress

We zien grote hoeveelheden geautomatiseerde inlogpogingen op Wordpress sites. Om de sites te beschermen en de belasting van de servers te beperken nemen we maatregelen om de toegang tot de login te beperken. U kunt hier hinder van ondervinden. U ziet dan de melding "Service unavailable". Wacht een minuut en probeer het nogmaals.

18-02-2020: geheugenproblemen PHP7.0

Onze PHP7.0 webservers hebben sinds een geautomatiseerde update van afgelopen nacht problemen met het geheugengebruik. We hebben de update teruggedraaid en zoeken naar de oorzaak.

Update 19-02: we hebben contact gehad met het team dat de update heeft verspreid. Ze hebben de update aangepast en opnieuw verspreid. Al onze systemen zijn inmiddels gepatched.

17-02-2020: herstart MySQL server

Van onze leverancier hebben we melding gekregen dat er problemen zijn met de onderliggende hardware waarop een van onze databaseservers (mysql2) draait. De leverancier raadt aan de server te stoppen en te starten zodat de server op andere hardware start. Dit gebeurt vanavond tussen 22:00 en 23:00.

Update 22:30: Het onderhoud is afgerond

Andere jaren